Danh Sách Ngũ Hành Của Từng Họ

Họ là dòng tộc do trời sinh ra, nối tiếp đời nọ qua đời kia, có tính kế thừa. Mỗi người sinh ra là thành viên trong họ tộc sẽ phải mang theo kỳ vọng hưng phát, dạng danh họ tộc, và cũng sẽ nhận được sự phù trợ của tổ tiên.
Để tốt nhất, ngũ hành của Họ tương sinh cho ngũ hành của Tên.

Ví dụ: họ Bùi mệnh Mộc. Mộc sinh Hỏa, nếu tên của bé là Tuấn (mệnh Hỏa) thì cháu sẽ nhận được đầy đủ hồng phúc từ dòng họ.

Hoặc trường hợp: ngũ hành của Tên tương sinh cho ngũ hành của Họ cũng rất tốt. Người xưa tin rằng nếu được như vậy thì đứa bé sẽ làm rạng danh họ tộc.

 

Những bài viết được quan tâm nhất:

 

 

Dưới đây là Bách Gia Tính:

STT Họ Chữ Hán Mệnh
1 Bùi  Mộc
2 Đặng  Hỏa
3 Đào Hỏa
4 Diệp Thổ
5 Đinh Hỏa
6 Đỗ  Mộc
7 Doãn Thổ
8 Đoàn Hỏa
9 Đồng Kim
10 Đổng Hỏa
11 Dương Mộc
12 Đường Mộc
13 Giang Thủy
14 Giáp Mộc
15 Mộc
16 Hán Thủy
17 Hàn Thủy
18 Hình Thủy
19 Hồ  Thổ
20 Hoàng  Thổ
21 Hồng 鸿 Thủy
22 Hứa Mộc
23 Khổng Mộc
24 Khuất Mộc
25 Khúc Mộc
26 Khương Mộc
27 Kiều Mộc
28 Kim Kim
29 La Hỏa
30 Lạc 洛/骆 Thủy/Hỏa
31 Lại Kim
32 Lâm Mộc
33 Lê  Hỏa
34 Hỏa
35 Lỡ/Lữ/Lã Hỏa
36 Lư/Lô Hỏa
37 Lục Hỏa
38 Lương Mộc / Hỏa
39 Lưu / Lỳ Hỏa
40 Lý  Mộc / Hỏa
41 Ma Thủy
42 Thủy
43 Mạc Thủy
44 Mai Mộc
45 Mẫn Thủy
46 Nghị Mộc
47 Nghiêm Mộc
48 Ngô  Mộc
49 Ngọc Mộc
50 Ngụy Mộc
51 Nguyễn  Mộc
52 Nhâm/Nhậm/Nhiệm Kim
53 Nhữ Thủy
54 Ninh Hỏa
55 Nông Hỏa
57 Ông Thổ
58 Phạm  Thủy
59 Phan  Thủy
60 Phi Thủy
61 Phí Thổ
62 Phó Kim
63 Phùng Thủy
64 Phương Thủy
65 Sơn Thổ
66 Sử Kim
67 Tạ Kim
68 Tăng Kim
69 Tào Kim
70 Thạch Kim
71 Thái Mộc
72 Thân Kim
74 Thập Kim
75 Thi Kim
76 Thiều Kim
77 Thịnh Kim
78 Thôi Mộc
79 Tiếp Hỏa
80 Tiêu Mộc
81 Mộc
82 Tôn Kim
83 Tòng Hỏa
84 Tống Kim
85 Trác Hỏa
86 Trần  Hỏa
87 Trang Kim
88 Triệu Hỏa
89 Trình Hỏa
90 Trịnh Hỏa
91 Trưng Hỏa
92 Trương Hỏa
93 Từ  

 

- Đặt tên dòng Họ Lê

 

Thầy Chu Hiền

Thầy Chu Hiển, sinh năm 1959, quê gốc ở Hà Nam.

Có gần 20 năm nghiên cứu về Phong Thủy (trong đó có hơn 3 năm nghiên cứu tại Trung Quốc).

Trực tiếp tư vấn về phong thủy cho nhiều nhà lãnh đạo cấp cao. Là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về bộ môn Tử Vi và Danh Tính Học, đã đặt hàng nghìn tên cho người Việt trong nước lẫn cộng đồng người Việt ở Hòa Kỳ.

Nhiều lần được các báo uy tín như Vnexpress phỏng vấn và dẫn bài về chủ đề đặt tên phong thủy.

Mục tiêu xã hội: Gây quỹ TẶNG & TRỢ GIÁ sách nuôi dạy con. Góp phần kiến tạo những thế hệ trẻ Việt Nam ưu việt và…

Xem phong thủy cho tên của bé

Đã sinh Chưa sinh
Giới tính: Nam Nữ

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Thầy Hiển: [email protected]

Video

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHONG THỦY VIỆT NAM

© TenPhongThuy.Vn - Chủ biên: Chu Hiển

E-mail: [email protected]