ngày tốt xấu

Xem ngày tốt mua xe

Xem ngày tốt mua xe

Ngày 17/1/2022 là ngày Xấu cho việc mua xe

Thông tin chung

  • Thứ hai ngày: 17/1/2022 (dương lịch) - 15/12/2021 (âm lịch) Ngày: Canh Ngọ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu
  • Ngày: Hắc đạo [thiên lao hắc đạo]
  • Tuổi xung khắc ngày: Bính Tý – Canh Tý
  • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
  • Hướng tốt: tây bắc; tây nam
  • Hướng xấu: nam

Trực TRỰC CHẤP

  • Việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp.
  • Việc không nên làm: Xây đắp nền-tường

Nhị thập bát tú Liễu thổ chương

  • (Hung tú) Tướng tinh con gấu ngựa, chủ trị ngày thứ 7.
  • Việc nên làm: Không có việc chi hạp với Sao Liễu.
  • Việc không nên làm: Khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi.
  • Ngoại lệ: Tại Ngọ trăm việc tốt. Tại Tị Đăng Viên: thừa kế và lên quan lãnh chức là hai điều tốt nhất. Tại Dần, Tuất rất kỵ xây cất và chôn cất: Rất suy vi.

Ngày tốt cho việc mua xe trong tháng 1

  • STT
  • Thứ
  • ngày âm
  • ngày dương
  • 1
  • Thứ ba
  • 2/12/2021
  • 4/1/2022
  • 2
  • Thứ sáu
  • 5/12/2021
  • 7/1/2022
  • 3
  • Chủ nhật
  • 7/12/2021
  • 9/1/2022
  • 4
  • Thứ hai
  • 8/12/2021
  • 10/1/2022
  • 5
  • Thứ năm
  • 11/12/2021
  • 13/1/2022
  • 6
  • Chủ nhật
  • 14/12/2021
  • 16/1/2022
  • 7
  • Thứ tư
  • 17/12/2021
  • 19/1/2022
  • 8
  • Thứ sáu
  • 19/12/2021
  • 21/1/2022
  • 9
  • Thứ bảy
  • 20/12/2021
  • 22/1/2022
  • 10
  • Thứ ba
  • 23/12/2021
  • 25/1/2022
  • 11
  • Thứ tư
  • 24/12/2021
  • 26/1/2022
  • 12
  • Thứ sáu
  • 26/12/2021
  • 28/1/2022
  • 13
  • Thứ hai
  • 29/12/2021
  • 31/1/2022

Ngày xấu cho việc mua xe trong tháng 1

  • STT
  • Thứ
  • ngày âm
  • ngày dương
  • 1
  • Thứ bảy
  • 29/11/2021
  • 1/1/2022
  • 2
  • Chủ nhật
  • 30/11/2021
  • 2/1/2022
  • 3
  • Thứ hai
  • 1/12/2021
  • 3/1/2022
  • 4
  • Thứ tư
  • 3/12/2021
  • 5/1/2022
  • 5
  • Thứ năm
  • 4/12/2021
  • 6/1/2022
  • 6
  • Thứ bảy
  • 6/12/2021
  • 8/1/2022
  • 7
  • Thứ ba
  • 9/12/2021
  • 11/1/2022
  • 8
  • Thứ tư
  • 10/12/2021
  • 12/1/2022
  • 9
  • Thứ sáu
  • 12/12/2021
  • 14/1/2022
  • 10
  • Thứ bảy
  • 13/12/2021
  • 15/1/2022
  • 11
  • Thứ hai
  • 15/12/2021
  • 17/1/2022
  • 12
  • Thứ ba
  • 16/12/2021
  • 18/1/2022
  • 13
  • Thứ năm
  • 18/12/2021
  • 20/1/2022
  • 14
  • Chủ nhật
  • 21/12/2021
  • 23/1/2022
  • 15
  • Thứ hai
  • 22/12/2021
  • 24/1/2022
  • 16
  • Thứ năm
  • 25/12/2021
  • 27/1/2022
  • 17
  • Thứ bảy
  • 27/12/2021
  • 29/1/2022
  • 18
  • Chủ nhật
  • 28/12/2021
  • 30/1/2022

Xem phong thủy cho tên của bé

Đã sinh Chưa sinh
Giới tính: Nam Nữ

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Thầy Hiển: [email protected]

Video

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHONG THỦY VIỆT NAM

© TenPhongThuy.Vn - Chủ biên: Chu Hiển

E-mail: [email protected]