ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xây dựng

Xem ngày tốt xây dựng

Ngày là ngày Xấu cho việc xây dựng

Thông tin chung

 • ngày: (dương lịch) - (âm lịch) Ngày: , tháng , năm
 • Ngày: []
 • Tuổi xung khắc ngày:
 • Giờ tốt trong ngày:
 • Giờ xấu trong ngày:
 • Hướng tốt: ;
 • Hướng xấu:

Trực

 • Việc nên làm:
 • Việc không nên làm:

Nhị thập bát tú

 • Việc nên làm:
 • Việc không nên làm:
 • Ngoại lệ:

Ngày tốt cho việc xây dựng trong tháng

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương
 • 1
 • Thứ tư
 • 25/7/2021
 • 1/9/2021
 • 2
 • Thứ năm
 • 26/7/2021
 • 2/9/2021
 • 3
 • Thứ bảy
 • 28/7/2021
 • 4/9/2021
 • 4
 • Chủ nhật
 • 29/7/2021
 • 5/9/2021
 • 5
 • Thứ tư
 • 2/8/2021
 • 8/9/2021
 • 6
 • Chủ nhật
 • 6/8/2021
 • 12/9/2021
 • 7
 • Thứ hai
 • 14/8/2021
 • 20/9/2021
 • 8
 • Thứ năm
 • 17/8/2021
 • 23/9/2021
 • 9
 • Thứ sáu
 • 18/8/2021
 • 24/9/2021

Ngày xấu cho việc xây dựng trong tháng

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương
 • 1
 • Thứ sáu
 • 27/7/2021
 • 3/9/2021
 • 2
 • Thứ hai
 • 30/7/2021
 • 6/9/2021
 • 3
 • Thứ ba
 • 1/8/2021
 • 7/9/2021
 • 4
 • Thứ năm
 • 3/8/2021
 • 9/9/2021
 • 5
 • Thứ sáu
 • 4/8/2021
 • 10/9/2021
 • 6
 • Thứ hai
 • 7/8/2021
 • 13/9/2021
 • 7
 • Thứ ba
 • 8/8/2021
 • 14/9/2021
 • 8
 • Thứ tư
 • 9/8/2021
 • 15/9/2021
 • 9
 • Thứ năm
 • 10/8/2021
 • 16/9/2021
 • 10
 • Thứ bảy
 • 12/8/2021
 • 18/9/2021
 • 11
 • Chủ nhật
 • 13/8/2021
 • 19/9/2021
 • 12
 • Thứ ba
 • 15/8/2021
 • 21/9/2021
 • 13
 • Thứ tư
 • 16/8/2021
 • 22/9/2021
 • 14
 • Thứ bảy
 • 19/8/2021
 • 25/9/2021
 • 15
 • Chủ nhật
 • 20/8/2021
 • 26/9/2021
 • 16
 • Thứ hai
 • 21/8/2021
 • 27/9/2021
 • 17
 • Thứ ba
 • 22/8/2021
 • 28/9/2021
 • 18
 • Thứ năm
 • 24/8/2021
 • 30/9/2021

Ngày tạm tốt cho việc xây dựng trong tháng

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương
 • 1
 • Thứ bảy
 • 5/8/2021
 • 11/9/2021
 • 2
 • Thứ sáu
 • 11/8/2021
 • 17/9/2021
 • 3
 • Thứ tư
 • 23/8/2021
 • 29/9/2021

Xem phong thủy cho tên của bé

Đã sinh Chưa sinh
Giới tính: Nam Nữ

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Thầy Hiển: TenPhongThuy.vn@gmail.com

Video

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHONG THỦY VIỆT NAM

© TenPhongThuy.Vn - Chủ biên: Chu Hiển

E-mail: TenPhongThuy.vn@gmail.com