Chọn tên đẹp

STT Tên Nghĩa Hán tự Mệnh
0 CHÂU
An Châu , Bảo Châu , Bửu Châu , Chính Châu , Công Châu , Ðại Châu , Ðan Châu , Ðức Châu , Dương Châu , Giang Châu , Hải Châu , Hà Châu , Hoài Châu , Hồng Châu , Hữu Châu , Huy Châu , Khắc Châu , Kim Châu , Kỳ Châu , Lạc Châu , Lâm Châu , Mạnh Châu , Minh Châu , Ngọc Châu , Phúc Châu , Quốc Châu , Quý Châu , Sơn Châu , Thiên Châu , Tiến  Châu , Tiểu  Châu , Triều  Châu , Viễn  Châu , Vũ  Châu
2 Chấn
Anh Chấn , Bá Chấn , Bảo Chấn , Công Chấn , Cường Chấn , Danh Chấn , Ðình Chấn , Hải Chấn , Hoàng Chấn , Hồng Chấn , Khai Chấn , Kim Chấn , Kỳ Chấn , Lạc Chấn , Lâm Chấn , Lập Chấn , Ngọc Chấn , Nguyên Chấn , Phong Chấn , Phương Chấn , Sơn Chấn , Thanh Chấn , Thiệu Chấn , Tiểu  Chấn , Uy  Chấn
4 CHIẾN
Anh Chiến , Công Chiến , Cường Chiến , Dũng Chiến , Hải Chiến , Hồ Chiến , Hoàng Chiến , Hữu Chiến , Huy Chiến , Mạnh Chiến , Minh Chiến , Ngọc Chiến , Nhật Chiến , Sỹ Chiến , Thuận Chiến , Xuân  Chiến
5 CHINH
Chiến Chinh , Ðăng Chinh , Ðông Chinh , Hữu Chinh , Thiệu Chinh , Tuấn  Chinh , Viễn  Chinh
6 Chí
Anh Chí , Bá Chí , Bảo Chí , Chiêu Chí , Công Chí , Cường Chí , Ðại Chí , Ðăng Chí , Danh Chí , Ðức Chí , Dũng Chí , Hiệp Chí , Hoàng Chí , Hùng Chí , Hữu Chí , Khắc Chí , Khai Chí , Khải Chí , Khôi Chí , Khởi Chí , Lâm Chí , Lập Chí , Mạnh Chí , Minh Chí , Nhật Chí , Niệm Chí , Quốc Chí , Quyết Chí , Thành Chí , Tiến  Chí , Trọng  Chí , Viết  Chí
8 Chuyên
Bửu Chuyên , Ðắc Chuyên , Duy Chuyên , Hoàng Chuyên , Hữu Chuyên , Huy Chuyên , Khắc Chuyên , Khải Chuyên , Khánh Chuyên , Lạc Chuyên , Lập Chuyên , Phúc Chuyên , Quý Chuyên , Sỹ Chuyên , Tấn Chuyên , Thế Chuyên
9 CHƯƠNG
An Chương , Anh Chương , Bá Chương , Bách Chương , Bảo Chương , Bình Chương , Bửu Chương , Cao Chương , Cát Chương , Chí Chương , Công Chương , Ðắc Chương , Ðan Chương , Ðăng Chương , Danh Chương , Ðình Chương , Ðoàn Chương , Ðức Chương , Dũng Chương , Duy Chương , Gia Chương , Hải Chương , Hà Chương , Hiền Chương , Hiệp Chương , Hiếu Chương , Hồ Chương , Hoàn Chương , Hoàng Chương , Hồng Chương , Huân Chương , Hùng Chương , Hưng Chương , Hữu Chương , Huy Chương , Khắc Chương , Khải Chương , Khánh Chương , Khôi Chương , Khởi Chương , Kiên Chương , Kiến Chương , Kiệt Chương , Kim Chương , Kỳ Chương , Lạc Chương , Lâm Chương , Lập Chương , Mạnh Chương , Minh Chương , Nghĩa Chương , Nghị Chương , Ngọc Chương , Nguyên Chương , Nhân Chương , Nhật Chương , Như Chương , Niệm Chương , Phi Chương , Phú Chương , Phúc Chương , Quốc Chương , Quý Chương , Quyết Chương , Sơn Chương , Song Chương , Sỹ Chương , Tạ Chương , Tấn Chương , Thạch Chương , Thái Chương , Thành Chương , Thanh Chương , Thất Chương , Thế Chương , Thiện Chương , Thiệu Chương , Thiếu Chương , Thịnh Chương , Thời Chương , Tiến  Chương , Tiểu  Chương , Tôn  Chương , Trọng  Chương , Tuấn  Chương , Tùng  Chương , Văn  Chương , Việt  Chương , Viết  Chương , Xuân  Chương
10 CÔNG
Ân Công , Anh Công , Bá Công , Bảo Công , Bình Công , Bửu Công , Chấn Công , Chế Công , Chí Công , Chiến Công , Chiêu Công , Chính Công , Chuẩn Công , Ðắc Công , Ðại Công , Ðăng Công , Danh Công , Ðạt Công , Ðức Công , Dũng Công , Dương Công , Duy Công , Gia Công , Giang Công , Hải Công , Hà Công , Hạo Công , Hiệp Công , Hiếu Công , Hồ Công , Hòa Công , Hoàn Công , Hoàng Công , Hùng Công , Hưng Công , Hữu Công , Huy Công , Khắc Công , Khải Công , Khánh Công , Khang Công , Khôi Công , Kiến Công , Lạc Công , Mạnh Công , Minh Công , Nghĩa Công , Ngọc Công , Nguyên Công , Nhật Công , Phi Công , Phong Công , Phú Công , Phúc Công , Quang Công , Quốc Công , Quý Công , Quyết Công , Sơn Công , Sỹ Công , Tài Công , Tân Công , Tấn Công , Thạch Công , Thái Công , Thắng Công , Thăng Công , Thành Công , Thanh Công , Thế Công , Thiện Công , Thiên Công , Thiệu Công , Thiếu Công , Thịnh Công , Thời Công , Thuận Công , Tiến  Công , Toàn  Công , Tôn  Công , Trí  Công , Triệu  Công , Triều  Công , Trọng  Công , Trúc  Công , Trung  Công , Trường  Công , Tuấn  Công , Tùng  Công , Tường  Công , Tuyền  Công , Uy  Công , Văn  Công , Viễn  Công , Việt  Công , Viết  Công , Vĩnh  Công , Vinh  Công , Vũ  Công , Xuân  Công
13
An Cơ , Duy Cơ , Trí Cơ , Phùng Cơ , Trường Cơ , Tường Cơ , Vũ Cơ , Cự Cơ , Minh Cơ , Long Cơ , Quốc Cơ
16 Cung
An Cung , Anh Cung , Bá Cung , Bách Cung , Bằng Cung , Bảo Cung , Bình Cung , Bửu Cung , Chấn Cung , Chí Cung , Chiến Cung , Chiêu Cung , Chính Cung , Ðại Cung , Ðăng Cung , Danh Cung , Ðạt Cung , Ðình Cung , Ðoàn Cung , Ðức Cung , Duy Cung , Gia Cung , Giang Cung , Hải Cung , Hà Cung , Hiền Cung , Hiệp Cung , Hiếu Cung , Hồ Cung , Hòa Cung , Hoài Cung , Hoàn Cung , Hoàng Cung , Hồng Cung , Hùng Cung , Hướng Cung , Hữu Cung , Huy Cung , Khắc Cung , Mạnh Cung , Minh Cung , Nam Cung , Nghĩa Cung , Ngọc Cung , Nguyên Cung , Nhân Cung , Nhật Cung , Phi Cung , Phong Cung , Quảng Cung , Quang Cung , Quốc Cung , Quý Cung , Quyết Cung , Sơn Cung , Song Cung , Sỹ Cung , Tạ Cung , Tài Cung , Tâm Cung , Tân Cung , Tấn Cung , Thạch Cung , Thành Cung , Thanh Cung , Thế Cung , Thiện Cung , Thiên Cung , Thiệu Cung , Thiếu Cung , Thịnh Cung , Thượng Cung , Thụy Cung , Tôn Cung , Trí Cung , Triệu Cung , Triều Cung , Trọng Cung , Trúc Cung , Trung Cung , Tuấn Cung , Tùng Cung , Tường Cung , Tuyền Cung , Vạn Cung , Văn Cung , Viễn Cung , Việt Cung , Viết Cung , Vĩnh Cung , Vinh Cung , Vũ Cung , Xuân Cung
19 CƯƠNG
An Cương , Ân Cương , Anh Cương , Bá Cương , Bách Cương , Bảo Cương , Bình Cương , Bửu Cương , Cao Cương , Chấn Cương , Chế Cương , Chí Cương , Chiến Cương , Chiêu Cương , Chính Cương , Chung Cương , Công Cương , Ðắc Cương , Ðại Cương , Ðăng Cương , Danh Cương , Ðạt Cương , Ðình Cương , Ðoàn Cương , Ðông Cương , Ðức Cương , Dũng Cương , Duy Cương , Gia Cương , Giang Cương , Hải Cương , Hà Cương , Hạnh Cương , Hào Cương , Hạo Cương , Hiền Cương , Hiệp Cương , Hiếu Cương , Hồ Cương , Hòa Cương , Hoài Cương , Hoàn Cương , Hoàng Cương , Hồng Cương , Huân Cương , Hùng Cương , Hưng Cương , Hữu Cương , Huy Cương , Khắc Cương , Khai Cương , Khải Cương , Khánh Cương , Khang Cương , Khôi Cương , Khởi Cương , Kiên Cương , Kiến Cương , Kiệt Cương , Kim Cương , Kỳ Cương , Lâm Cương , Lập Cương , Mạnh Cương , Minh Cương , Nam Cương , Nghĩa Cương , Ngọc Cương , Nguyên Cương , Nhân Cương , Nhật Cương , Như Cương , Phi Cương , Phong Cương , Phú Cương , Phúc Cương , Phước Cương , Quang Cương , Quốc Cương , Quyết Cương , Sơn Cương , Song Cương , Sỹ Cương , Tạ Cương , Tài Cương , Tâm Cương , Tân Cương , Tấn Cương , Thái Cương , Thắng Cương , Thành Cương , Thanh Cương , Thế Cương , Thiện Cương , Thiên Cương , Thiệu Cương , Thiếu Cương , Thịnh Cương , Tiến  Cương , Trí  Cương , Triệu  Cương , Triều  Cương , Trọng  Cương , Trung  Cương , Tuấn  Cương , Tùng  Cương , Tuyền  Cương , Uy  Cương , Văn  Cương , Việt  Cương , Viết  Cương , Vinh  Cương , Vũ  Cương , Xuân  Cương
24 CƯỜNG
An Cường , Anh Cường , Bá Cường , Bách Cường , Bằng Cường , Bửu Cường , Cao Cường , Chấn Cường , Chế Cường , Chí Cường , Chiến Cường , Chính Cường , Chung Cường , Công Cường , Ðắc Cường , Ðại Cường , Dân Cường , Ðăng Cường , Danh Cường , Ðạt Cường , Ðình Cường , Ðoàn Cường , Ðông Cường , Ðức Cường , Dũng Cường , Duy Cường , Gia Cường , Giang Cường , Hải Cường , Hà Cường , Hào Cường , Hiệp Cường , Hiếu Cường , Hòa Cường , Hoàng Cường , Hồng Cường , Huân Cường , Hùng Cường , Hưng Cường , Hữu Cường , Huy Cường , Khắc Cường , Khai Cường , Khải Cường , Khánh Cường , Khang Cường , Khôi Cường , Khởi Cường , Kiên Cường , Kiến Cường , Kiệt Cường , Lâm Cường , Mạnh Cường , Minh Cường , Nam Cường , Ngọc Cường , Nguyên Cường , Nhật Cường , Phú Cường , Phúc Cường , Quang Cường , Quốc Cường , Quý Cường , Quyết Cường , Sơn Cường , Song Cường , Sỹ Cường , Tạ Cường , Tài Cường , Tân Cường , Tấn Cường , Thạch Cường , Thái Cường , Thắng Cường , Thăng Cường , Thành Cường , Thanh Cường , Thế Cường , Thiện Cường , Thiên Cường , Thiệu Cường , Thiếu Cường , Thịnh Cường , Thuận Cường , Thụy  Cường , Tích  Cường , Tiến  Cường , Tiểu  Cường , Toàn  Cường , Tôn  Cường , Trí  Cường , Triệu  Cường , Triều  Cường , Trọng  Cường , Trung  Cường , Từ  Cường , Tuấn  Cường , Uy  Cường , Văn  Cường , Viễn  Cường , Việt  Cường , Viết  Cường , Vĩnh  Cường , Vinh  Cường , Vũ  Cường , Xuân  Cường
25 ĐỊNH
An Định , Anh Định , Bá Định , Bách Định , Bằng Định , Bảo Định , Bình Định , Bửu Định , Cao Định , Chấn Định , Chí Định , Chiến Định , Danh Định , Ðoàn Định , Ðông Định , Ðức Định , Dũng Định , Dương Định , Duy Định , Gia Định , Giang Định , Hải Định , Hà Định , Hiếu Định , Hồ Định , Hòa Định , Hoàn Định , Hoàng Định , Hồng Định , Hùng Định , Hưng Định , Hướng Định , Hữu Định , Huy Định , Khắc Định , Khai Định , Khải Định , Khánh Định , Khang Định , Khởi Định , Khương Định , Kiên Định , Kiến Định , Kim Định , Kỳ Định , Mạnh Định , Nam Định , Nguyên Định , Nhân Định , Như Định , Phong Định , Phú Định , Phúc Định , Phước Định , Phương Định , Quang Định , Quốc Định , Quý Định , Sơn Định , Song Định , Tân Định , Tấn Định , Thái Định , Thắng Định , Thăng Định , Thành Định , Thanh Định , Thế Định , Thiên Định , Thiếu Định , Thống Định , Tiến  Định , Toàn  Định , Trí  Định , Triệu  Định , Triều  Định , Trọng  Định , Trung  Định , Trường  Định , Tuấn  Định , Tùng  Định , Tường  Định , Uy  Định , Vạn  Định , Văn  Định , Viễn  Định , Viết  Định , Vĩnh  Định , Vinh  Định , Vũ  Định , Vương  Định , Xuân  Định
27 ĐOÀN
An Đoàn , Anh Đoàn , Bá Đoàn , Bửu Đoàn , Cao Đoàn , Chí Đoàn , Chiến Đoàn , Chung Đoàn , Công Đoàn , Ðức Đoàn , Dũng Đoàn , Dương Đoàn , Duy Đoàn , Gia Đoàn , Giang Đoàn , Hải Đoàn , Hà Đoàn , Hiếu Đoàn , Hưng Đoàn , Hữu Đoàn , Huy Đoàn , Khắc Đoàn , Khải Đoàn , Khánh Đoàn , Khôi Đoàn , Khởi Đoàn , Kiên Đoàn , Kiến Đoàn , Mạnh Đoàn , Minh Đoàn , Nam Đoàn , Nghĩa Đoàn , Ngọc Đoàn , Nguyên Đoàn , Nhân Đoàn , Nhật Đoàn , Phi Đoàn , Phong Đoàn , Phúc Đoàn , Quốc Đoàn , Quý Đoàn , Quyết Đoàn , Sơn Đoàn , Sỹ Đoàn , Tấn Đoàn , Thái Đoàn , Thắng Đoàn , Thanh Đoàn , Thế Đoàn , Thiên Đoàn , Thiếu Đoàn , Thuận Đoàn , Tiến  Đoàn , Trí  Đoàn , Triều  Đoàn , Trọng  Đoàn , Trung  Đoàn , Tuấn  Đoàn , Văn  Đoàn , Viễn  Đoàn , Viết  Đoàn , Vũ  Đoàn , Xuân  Đoàn
28 ĐÔNG
An Đông , Anh Đông , Bá Đông , Bình Đông , Cao Đông , Chấn Đông , Chí Đông , Chiêu Đông , Chính Đông , Chung Đông , Cường Đông , Danh Đông , Ðình Đông , Dũng Đông , Dương Đông , Duy Đông , Gia Đông , Giang Đông , Hải Đông , Hà Đông , Hiếu Đông , Hồ Đông , Hòa Đông , Hoàn Đông , Hoàng Đông , Hùng Đông , Hưng Đông , Hướng Đông , Hữu Đông , Huy Đông , Khắc Đông , Khải Đông , Khánh Đông , Khang Đông , Khôi Đông , Kiên Đông , Kiến Đông , Kiệt Đông , Mạnh Đông , Minh Đông , Nam Đông , Nghĩa Đông , Nghị Đông , Ngọc Đông , Nguyên Đông , Nhật Đông , Phi Đông , Phong Đông , Phú Đông , Phúc Đông , Phước Đông , Phương Đông , Quảng Đông , Quang Đông , Quốc Đông , Quý Đông , Quyết Đông , Sơn Đông , Tân Đông , Tấn Đông , Thái Đông , Thắng Đông , Thành Đông , Thanh Đông , Thế Đông , Thiên Đông , Thiệu Đông , Thiếu Đông , Thịnh Đông , Thuận Đông , Tiến  Đông , Trí  Đông , Triều  Đông , Trọng  Đông , Trung  Đông , Trường  Đông , Tuấn  Đông , Tùng  Đông , Uy  Đông , Vạn  Đông , Văn  Đông , Viễn  Đông , Việt  Đông , Viết  Đông , Vĩnh  Đông , Vinh  Đông , Vũ  Đông , Vương  Đông , Xuân  Đông

Thầy Chu Hiền

Thầy Chu Hiển, sinh năm 1959, quê gốc ở Hà Nam.

Có gần 20 năm nghiên cứu về Phong Thủy (trong đó có hơn 3 năm nghiên cứu tại Trung Quốc).

Trực tiếp tư vấn về phong thủy cho nhiều nhà lãnh đạo cấp cao. Là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về bộ môn Tử Vi và Danh Tính Học, đã đặt hàng nghìn tên cho người Việt trong nước lẫn cộng đồng người Việt ở Hòa Kỳ.

Nhiều lần được các báo uy tín như Vnexpress phỏng vấn và dẫn bài về chủ đề đặt tên phong thủy.

Mục tiêu xã hội: Gây quỹ TẶNG & TRỢ GIÁ sách nuôi dạy con. Góp phần kiến tạo những thế hệ trẻ Việt Nam ưu việt và…

Xem phong thủy cho tên của bé

Đã sinh Chưa sinh
Giới tính: Nam Nữ

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Mr.Nam (Quản lý dự án): 0983.626.888

Thầy Hiển: TenPhongThuy.vn@gmail.com

Video

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHONG THỦY VIỆT NAM

© TenPhongThuy.Vn - Chủ biên: Chu Hiển

E-mail: TenPhongThuy.vn@gmail.com